Chấm dứt khai thác quặng chì kẽm công nghệ lạc hậu

Quặng chì kẽm là nguồn tài nguyên quan trọng của tỉnh cần được thăm dò. Việc khai thác quặng chì kẽm cần được tiến hành một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Không gây cạn kiệt tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Và đảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có quặng Chì, Kẽm.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Quan điểm là tiến tới chấm dứt việc khai thác quặng chì kẽm công nghệ lạc hậu. Đó là các dự án khai thác, tuyển và chế biến sâu quặng chì kẽm quy mô nhỏ. Gây tổn thất tài nguyên, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển bền vững thăm dò, khai thác quặng chì kẽm. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu khoáng của nền kinh tế và gắn với các nhà máy hiện có, dự án luyện kim chì, kẽm. Không xuất khẩu quặng nguyên khai, quặng tinh chì, kẽm và bột oxyt kẽm.

Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng chì kẽm là cơ sở để tổ chức đánh giá lại trữ lượng tài nguyên quặng Chì Kẽm. Hoạch định khâu khai thác, chế biến phát triển phù hợp với ngành luyện kim. Lập lại trật tự trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của nhân dân taij đây.

Khai thác quặng chì kẽm
Khai thác quặng chì kẽm

Cụ thể, đến năm 2020 phấn đấu đạt khoảng 1.161 nghìn tấn chì kẽm trữ lượng cấp 121 và 122. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu đạt khoảng 520 – 620 nghìn tấn chì kẽm trữ lượng cấp 121 và 122.

Đến năm 2020, sản lượng khai thác, tuyển quặng đạt khoảng 16,6 nghìn tấn chì và 24,5 nghìn tấn kẽm (quy đổi từ quặng tinh chì, kẽm). Sản lượng quặng oxyt nguyên khai hàm lượng Zn ≥ 15% duy trì khoảng 1,5 nghìn tấn kẽm/năm. Giai đoạn 2021-2030, tăng dần và duy trì sản lượng khai thác và tuyển quặng hàng năm đạt khoảng 24 nghìn tấn chì và 30 – 32 nghìn tấn kẽm; phấn đấu duy trì sản lượng bột oxyt kẽm nguyên liệu (có hàm lượng Zn là 60,2%) đạt khoảng 1,9 nghìn tấn bột/năm. Trữ lượng quặng chì kẽm huy động trong kỳ quy hoạch là 962.759 tấn.

Khai thác quặng chì kẽm
Khai thác quặng chì kẽm

Theo Quy hoạch phát triển khai thác quặng chì, kẽm:

Đến năm 2020 hoàn thành 29 dự án đầu tư mới, cải tạo và mở rộng khai thác. chế biến (tuyển) quặng chì kẽm trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó:

  • 7 dự án đã cấp phép khai thác, chế biến trong hai năm 2013 và 2014. tại các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên
  • 6 dự án cải tạo và mở rộng khai thác, chế biến tại các tỉnh Cao Bằng. Lào Cai, Bắc Kạn và Yên Bái
  • 16 dự án khai thác, chế biến tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái và Quảng Bình.

Trong kỳ 2021-2025 hoàn thành 9 dự án đầu tư khai thác quặng chì kẽm trên địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang.

Trong kỳ 2026-2030: Đẩy mạnh đầu tư khai thác, chế biến quặng chì kẽm tại các tỉnh: Hà Giang. Lào Cai, Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên. Nghệ An và một số địa phương khác ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tin Liên Quan