Dự án lắp đặt thiết bị mở rộng nhà máy Phân Đạm Hà Bắc

Dự án lắp đặt thiết bị mở rộng nhà máy Phân Đạm Hà Bắc

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY INCO

 Địa chỉ: Số 70 Phố Thượng Thụy. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

 Điện thoại: 0243 757 6842

 Email: hotro@tapdoanhanoximvietnam.com

 Website: http://tapdoanhanoximvietnam.com/

Dự án liên quan