Xây dưng và lắp đặt trạm phân phối và ĐZ 220kV dự án thủy điện Nho Quế 2, tỉnh Hà Giang

Xây dưng và lắp đặt trạm phân phối và ĐZ 220kV dự án thủy điện Nho Quế 2, tỉnh Hà Giang

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY INCO 

 Địa chỉ: Số 70 Phố Thượng Thụy. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

 Điện thoại: 0243 757 6842

 Email: hotro@tapdoanhanoximvietnam.com

 Website: http://tapdoanhanoximvietnam.com/

Dự án liên quan